JURIDISCH ADVIESBUREAU MAJUR ADVIES EN OPLEIDING OP HET GEBIED VAN HET HUURRECHT EN HET APPARTEMENTSRECHT Wij verzorgen cursussen en trainingen op het gebied van het huurrecht en het appartementsrecht danwel een combinatie daarvan, daarnaast geven wij advies en voeren gerechtelijke procedures op het gebied van het huur- en appartementsrecht. U kunt kiezen voor algemene trainingen huur- of appartementsrecht en diverse trainingen over specifieke onderwerpen. Uiteraard kunt u zelf aangeven welke onderwerpen in een training naar voren moeten komen. Voor alle trainingen geldt dat sprake is van maatwerk daarom wordt het programma in overleg met u samengesteld. Tijdens de trainingen besteden wij uiteraard aandacht aan uw eigen beleid en huurvoorwaarden. Op die manier sluit de training aan bij uw behoeften en wensen. Binnenkort kunt u via deze website nadere informatie aantreffen over onze cursussen en trainingen en daarnaast ook per mail advies vragen op het gebied van het huur- en appartementsrecht. mr drs Marijke E.G. Horvers
Postbus 64737 2506 CC Den Haag T +31 (0)6 14 23 34 97 F +31 (0)84 726 62 64 info@majur.nl